1. Ana Sayfa
 2. Fotoğraf Yarışması 2017

Fotoğraf Yarışması 2017

AYIŞIĞI / MOONLIGHT PARK
Fotoğraf Yarışması “Telefonumdaki Ayışığı”
Dijital Fotoğraf Yarışması

Konu

Ayışığı / Moonlight Park tarafından “Telefonumdaki Ayışığı ” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.
İşlenmek istenen ana tema AYIŞIĞI PARKINDA ÇEKİLEN EN GÜZEL DENİZ, GÖKYÜZÜ VE DOĞA ÜÇLEMESİNİN BİR ARADA FOTOĞRAFLANMASI dır.

Amaç

Tarihsel, kültürel, mekânsal zenginlikleri ile bir cennet olan KEMER ve KEMER’in Doğal güzelliklerini ön plana çıkarma amaçlanmaktadır. Tarihi ve doğal güzellerinin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen birçok tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini tanıtmak bunları fotoğraflarla ön plana çıkarmak.

 • Kurallar ve Koşullar

   AYIŞIĞI / MOONLIGHT PARK
   Fotoğraf Yarışması “Telefonumdaki Ayışığı”
   Dijital Fotoğraf Yarışması

   Konu

   Ayışığı / Moonlight Park tarafından “Telefonumdaki Ayışığı ” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.
   İşlenmek istenen ana tema AYIŞIĞI PARKINDA ÇEKİLEN EN GÜZEL DENİZ, GÖKYÜZÜ VE DOĞA ÜÇLEMESİNİN BİR ARADA FOTOĞRAFLANMASI dır.

   Amaç

   Tarihsel, kültürel, mekânsal zenginlikleri ile bir cennet olan KEMER ve KEMER’in Doğal güzelliklerini ön plana çıkarma amaçlanmaktadır. Tarihi ve doğal güzellerinin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen birçok tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini tanıtmak bunları fotoğraflarla ön plana çıkarmak.

   1- “Telefonumdaki Ayışığı / Moonlight Park” temalı fotoğraf yarışmasına katılacak yarışmacıların kendilerine ait bir Facebook hesabı olmalıdır.

   2- Yarışmacıların, www.facebook.com/moonlightparkkemer Facebook, www.twitter.com/moonlightparkmr Twitter ve www.instagram.com/moonlightparkkemer Instagram sayfalarımızı beğenmesi ve bu yarışma için çektikleri fotoğrafları web sayfasındaki www.ayisigipark.com.tr yarışma bölümüne bilgilerini girerek yüklemeleri gerekmektedir. Katılımcılar; fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

   3- Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ile 1. derece yakınları dışında, 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF kısıtlamalılar listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

   4- Her katılımcı yarışmaya, Antalya/Kemer AYIŞIĞI / NOONLIGHT PARK ta çekilmiş en çok 2 (iki) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilirler. 2 fotoğrafın ardından eklenen fotoğraflar, AYIŞIĞI / MOONLIGHT PARK yönetimi tarafından silinecektir.

   5- Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir. Bu konuda jüri üyelerinin takdiri esastır.

   6- Yarışmamıza katılan fotoğrafların üzerinde isim, yer ismi, şirket ismi vb. metinler ile çerçeve gibi ek tasarımlar olduğu durumda, bu fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın herhangi bir yarışmada sergileme almış, yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmemektedir.

   7- Yarışmamıza katılan fotoğraflar çıplaklık içermemelidir. Sayfada sergilenmeye uygun bulunmayan fotoğraflar, AYIŞIĞI / MOONLIGHT PARK yönetimi tarafından silinme hakkına sahiptir.

   8- Yarışma, 15.08.2017 tarihinde başlar, 10.10.2017’de, saat 23:59’da sonlanır. Bu tarih ve saatten sonra sayfadaki yarışma bölümü yüklemeye kapanır. Ancak her ne kadar yarışma başlangıç tarihi olarak ilan tarihi 15.08.2017 olmuş olsa da yarışmaya 01.01.2017 tarihinden bu yana çekilmiş şartname esas ve kurallarına uygun fotoğraflar da yarışmaya kabul edilecektir.

   9- Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Ayışığı / Moonlight Park ait olacaktır.

   10- Ayışığı / Moonlight Park bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

   11- Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraf ve yarışmaya katılmış olan tüm eserler düzenleme kurulunun isteği üzerine sergi amaçlı olarak Ayışığı / Moonlight Park tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraf Ayışığı / Moonlight Park tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle gerek duyduğu taktirde Ayışığı / Moonlight Park ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

   12- Ödül sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödülün aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini kabul eder.

   13-Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

   14-Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

   15- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

   16- Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mb’den az olmayacak şekilde Eser Sahipleri tarafından Gümüşhacıköy Belediyesi’ne teslim edilecektir.

   17- Yarışmaya eser gönderen katılımcılar, eserlerinin bedelsiz olarak sosyal mecralarda yazılı ve görüntülü mecralarda paylaşılması kabul ve taahhüt eder.

   18- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri kararları geçerlidir.

   19-Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Ayışığı / Moonlight Park sorumlu olmayacaktır.

   20- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Ayışığı / Moonlight Park Yarışma Düzenleme Kurulu kararları geçerli olacaktır.

   21- Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi durumunda, iptal durumu Ayışığı / Moonlight Park’nin www.ayisigipark.com.tr sayfasından duyurulacaktır.

   22- Değerlendirme, Jürilerimiz tarafından 11.10.2017 – 13.10.2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kazanan kişi ve fotoğrafı belirlenecektir.

   23- Kazanan yarışmacı 14.10.2017, saat 12:00’da facebook.com/moonlightparkkemer Facebook sayfasından açıklanacaktır. Kazanan eserin sahibi, 15.10.2017 23:59’a kadar iletişim bilgilerini Facebook sayfasına mesaj yoluyla iletmelidir.

   24- Kazanan yarışmacı ödülünü bir başkasına devredemez.

   25- Ayışığı / Moonlight Park, önceden haber vermeksizin yarışma kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

   Ödül ve Sergilemeler

   1- Tüm eser sahipleri şartnameyi okumuş ve kabul etmiş olmasından dolayı eserlerin tamamı şartnamede mevcut maddeler kapsamında sergilenir veya yayınlanır.

   2- Söz konusu fotoğraf yarışması para ödülü içermemektedir.

   3- Birinciliğe layık görülen eser sahibi ve bir misafiri ile birlikte (en fazla toplam iki kişi)
   1 yıl içerisinde Düzenleme kuruluna bildireceği tarihte Ayışığı Park içerisinde özel misafir olarak ağırlanacaklardır. ( Sabah kahvaltısı, Öğle Yemeği, Akşam Yemeği, içecekler, Su Sporlarından tercih edilen aktivite, havuz ve aquapark, Yunus havuzu ve Yunusla yüzme gibi tesis faaliyetleri )

   Yürütme

   İşbu Şartname hükümlerini Ayışığı / Moonlight Park yürütecektir. Şartnamede belirtilen ödül/ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak veya elektronik ortamda Ayışığı / Moonlight Park tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

   Danışma Ve Seçici Kurul Üyeleri

   Yarışma Onursal Başkanı: Sn. Dr. Mustafa Cihad FESLİHAN / Kemer Kaymakamı

   Düzenleme Kurulu: N. Tansel AKŞİT Ultra Turizm Gen.Md / Ayışığı Parkı

   Jüri Üyeleri: Sn. Tayyar GÜL / KETOP Yönetim Kurulu Başkanı

   Sn. Nagehan ELİBOL - Seramik Sanatçısı / Nage Seramik

   Sn. Saffet YENİGÜN - Editör / Kemer Aktüel Dergisi

   Sn. Cemil Sedefoğlu - CEO / İnfomedya Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti.

AYIŞIĞI PARK
Park : Ücretsiz otopark hizmeti..
Duş : Ücretsiz duş hizmeti vardır.
Engelli Dostu : Engellilere yönelik özellikler sunulmaktadır.
Kumsal : Güneşlenme (şezlong, yatak, salıncak yatak, şale)
Ücretsiz Giriş : Tenis, Basketbol, Otopark, Duş
BİZİ TAKİP EDİN MOONLIGHT BEACH PARK